Actualidade

« Atrás

A importancia da procura por voz para os aloxamentos turísticos

Data:  xoves, 18 de marzo de 2021

A procura por voz é unha tecnoloxía que combina as funcións básicas do motor de procura con capacidades de recoñecemento de voz. Normalmente, unha persoa usuaria proporciona unha orde de voz e a tecnoloxía de recoñecemento de voz permite que se entenda. A partir de aí, a procura leva a cabo da mesma maneira que o faría se se escribiu.

A cadea de procura que se inicia mediante voz, xeralmente créase mediante un proceso coñecido como recoñecemento automático de voz. Os resultados da procura poden mostrarse nunha pantalla ou presentarse como audio. Cando ocorre isto último, xeralmente lógrase a través dunha tecnoloxía coñecida como texto a voz, que esencialmente le o texto en voz alta.

A procura por voz no sector turístico tende a centrarse en preguntas de información turística, así como nas reservas por voz. Isto significa que as persoas usuarias poden atopar información sobre atraccións, lugares, negocios ou localizacións locais, reservar habitacións de hotel ou comidas en restaurantes.

En xeral, a procura por voz é considerablemente máis rápida, porque a maioría das persoas poden proporcionar comandos de voz máis rapidamente do que poden teclear unha frase de procura.

As persoas tamén tenden a usar a procura por voz e a procura de texto de maneira lixeiramente diferente, e tanto os aloxamentos como os restaurantes deben ter isto en conta. A procura por voz exporase habitualmente como unha pregunta, mentres que unha procura de texto pode consistir nalgunhas palabras chave que indican o tema que lle interesa ás persoas usuarias.

Procura por voz a través de asistentes virtuais

As procuras por voz realízanse con frecuencia mediante asistentes virtuais, sendo algúns dos máis populares: Google Assistant, creado por Google e que pode ofrecer resultados de procura personalizados xa que dispón do noso historial de procura na ferramenta; Siri, que foi creado por Apple; Alexa, que é a asistente de voz de Amazon; e Cortana, que é unha tecnoloxía de Microsoft que utiliza o motor de procura Bing.

Por que a procura por voz está a volverse máis importante dentro da industria hostaleira?

Hai unha serie de factores que se combinaron para facer da procura por voz unha das tendencias hostaleiras máis importantes a ter en conta.

O primeiro deles é a cantidade de investimento coa que se apostan por esta tecnoloxía grandes empresas como Google, Apple, Amazon e Microsoft desenvolvendo e mellorando as súas propios asistentes virtuais.

En segundo lugar, a procura por voz está en consonancia con outras tendencias xerais do mercado no que os e as clientes, desexan acelerar os procesos e evitar o contacto. Facer unha pregunta a través dun comando de voz é máis rápido e máis fácil que iniciar un navegador web e escribir unha consulta. Igualmente, as procuras por voz tamén son algo que se pode realizar mesmo se a persoa usuaria está a facer outras cousas.

A pesar de que a procura por voz converteuse nunha tecnoloxía importante na actualidade, cabe dicir que é un investimento para o futuro. Diversos estudos suxiren que a procura por voz despegou xa, pero expandirase aínda máis a medida que máis persoas comecen a darse conta dos beneficios desta tecnoloxía.

Que vantaxes ofrece aos aloxamentos a procura por voz?

1. Mellora a experiencia da clientela

A procura por voz na hostalería converteuse nunha das principais formas en que os hoteis e restaurantes poden ofrecer unha mellor experiencia. Xa se trate de reservar a habitación ou a comida de forma rápida e eficiente, ou o uso de altofalantes intelixentes nas habitacións do hotel para ofrecer un maior control e personalización aos e as hóspedes.

2. Aumentar o tráfico da web

Un beneficio claro asociado coa procura por voz é o potencial de atraer máis tráfico ao sitio web. Un número crecente de persoas utiliza regularmente a procura por voz en lugar da procura de texto e é importante tentar captar este segmento, optimizando o contido da web para as procuras por voz.

3. Adiantar á competencia

Sen dúbida, a procura por voz brinda unha vantaxe importante ás empresas para adiantar á súa competencia. Ofrecer un soporte de procura por voz en tantas áreas como sexa posible pode ser unha boa maneira de diferenciar o noso negocio ofrecendo valor engadido ao noso produto ou servizo.

Consellos para optimizar a procura por voz:

  • Presta especial atención á procura local.

Unha das claves máis importantes é enfocar o contido á nosa audiencia local. A procura por voz para atopar información sobre unha empresa local é unha das máis habituais. Utiliza palabras específicas da localización dentro do contido e pensa no que as persoas usuarias poden buscar.  Por exemplo "mariscaría preto de min" ou "Búscame un hotel en Baiona que estea preto da praia".

  • Adapta as palabras chave para centrarche na linguaxe natural e palabras chave long tail.

Debes pensar nas túas palabras chave dunha maneira lixeiramente diferente, é probable que as persoas usuarias fagan preguntas, polo que debes concentrarche en cadeas de palabra chave máis longas. Se centras parte da súa investigación de palabras chave nos tipos de cousas que é probable que a xente diga en voz alta, é posible que vexas importantes beneficios no SEO e os teus resultados sexan elixidos por asistentes virtuais.

  • Pensa na túa audiencia específica.

Do mesmo xeito que con calquera estratexia de márketing de procura, a optimización da procura por voz para un negocio de hostalería require que sexa específico para a audiencia á que tenta chegar. Considera coidadosamente o teu público obxectivo, as preguntas que podería facerlle a un asistente virtual e como podería formular esas preguntas, logo optimiza o teu sitio web.

 

Se desexas introducir a procura por voz na estratexia de márketing da túa empresa turística, desde Smartpeme podemos axudarche para que poidas facelo con éxito analizando o teu caso empresarial e ofrecéndoche asesoramento adaptado.

Asesora TurisTIC

Sonia Torres 

Fonte:  SmartPeme