Actualidade

Blockchain, que é e para que serve.

Data:  venres, 21 de agosto de 2020

A cadea de bloques ou Blockchain é unha tecnoloxía que hoxe en día está na fala da xente, pero que, en xeral, non sabemos moi ben en que consiste. Coñecémola pola súa vinculación ao Bitcoin e outras criptomonedas, pero a súa aplicación vai moito máis alá.
 
En 1991 empezouse a desenvolver esta tecnoloxía e a definición máis básica podería ser que é un gran libro contable onde os rexistros (bloques) están enlazados e cifrados para protexer a seguridade e privacidade de cada transacción. É unha base de datos distribuída e segura que se pode aplicar a calquera tipo de transacción que non ten por que ser económica necesariamente.
 
En cada bloque almacénase unha cantidade de operacións ou transaccións, a información propia dese bloque e a súa vinculación co anterior e posterior cun único código que identifica a cada bloque. Por tanto, cada un ten unha posición fixa na cadea e esta, á súa vez, se garda en cada nodo (usuario) que compón a Blockchain (rede distribuída). Cada participante da rede ten unha copia exacta de toda a cadea de bloques.
 
A medida que se crean novos rexistros, primeiro son verificados, logo validados polos nodos da rede e logo engadidos a un novo bloque que se enlaza coa cadea.
 
Un exemplo: se Xoán quixese facer unha transferencia de diñeiro a Luisa, tería que dirixirse á súa entidade bancaria e ordenar unha transferencia a Luisa que é usuaria doutra entidade bancaria. O banco de Xoán contactará co banco de Luisa e farán o apuntamento financeiro. Neste trámite non se moven billetes dun banco a outro, é suficiente con que as dúas entidades póñanse de acordo no novo balance das súas contas, pero en ningún momento nin Xoán nin Luisa teñen o control da operación, están a expensas da forma de actuar das entidades bancarias e dos seus honorarios.
 
Faremos agora a mesma operación, pero usando a tecnoloxía de Blockchain. Xoán e Luisa forman parte dunha rede de Blockchain e Xoán quere retirar 1 Bitcoin da súa carteira dixital (conta bancaria) para darllo a Luisa. O primeiro, é que Xoán avise a todas as persoas usuarias da rede da súa intención, pero cunha particularidade, ninguén da rede sabe quen é Xoán ou quen é Luisa, o único que saben é que desde unha carteira dixital preténdese realizar unha transacción de 1 Bitcoin a outra carteira dixital. Todas as persoas usuarias da rede comproban que a carteira de orixe teña saldo para cubrir a operación e, se é así, todos anotan a operación, esta realízase e pasa a formar parte dun bloque da cadea.
 
Na transacción con tecnoloxía de Blockchain elimínanse os intermediarios (bancos), o control do proceso é das persoas usuarias, e podemos enviar diñeiro dunha persoa usuaria a outra sen mediación do banco, con total seguridade e privacidade.
 
Desta forma, esta tecnoloxía permítenos almacenar información que xamais se poderá perder, modificar ou eliminar e é esta característica a que abre as portas ao seu uso en infinidade de campos.
 
Algúns usos onde a tecnoloxía de Blockchain ten moito que achegar son:
 • Xestión da cadea de subministracións
 1. Os produtos rastréxanse con facilidade.
 2. Non é posible manipular a súa orixe.
 3. Capacidade para illar problemas e poder resolvelos.
 
 • Identidade dixital
 1. Unha soa identidade.
 2. Non é necesario levar documentos.
 3. Non é susceptible de violacións de datos.
 4. Roubo ou suplantación de identidade xa non é posible.
 
 • Saúde
 1. Proceso moito máis eficiente que o actual.
 2. Almacenamento adecuado e seguro de datos médicos.
 3. Non é necesario levar fisicamente o historial médico.
 4. Dispoñible en calquera lugar de forma segura.
 
 • Seguros, comercialización de bens e xestión de garantías
 1. Rexistra ao instante a propiedade dun artigo, reloxo, coche, piso, etc.
 2. Cobranza de seguros ou indemnizacións mediante  cláusulas automáticas (Smart Contracts).
 3. Xestión de garantías sen necesidade de documentación.
 
 • Servizos públicos / Xestión do gasto público
 1. Todos os tramites coa administración, licenzas, taxas, impostos, permisos, rexistro de propiedades, etc., xestionados a distancia e con total transparencia.
 2. Xestión do diñeiro público, elimínase a mala xestión e a burocracia.
 
 • Smart Contract ou contrato intelixente: é unha das aplicacións máis relevantes con Blockchain. En esencia, é un código ou protocolo informático que permite que se execute unha orde en base a unhas premisas preestablecidas. Desta forma, se collemos un voo e no "Smart Contract" establécese que se o voo demórase 2 h. farase un reembolso do 100 % do billete, se esa condición cúmprese, automaticamente recibiremos un ingreso na nosa conta por ese valor sen ter que reclamar nada.
Da mesma maneira, se noso/a fillo/a ten asignados 10 € para gastar e ese diñeiro está baixo un Smart Contract, podemos engadir os condicionantes que creamos oportunos por exemplo que non poida facer gasto en bebidas alcohólicas ou en espectáculos que non sexan para a súa idade, simplemente cando vaia a pagar non poderá facelo, o contrato intelixente non lle deixará.
 
Basicamente a tecnoloxía de Blockchain pódese aplicar a calquera proceso onde se necesite que a información este preservada,  inalterada e dispoñible de forma segura. As opcións son moi amplas: ciberseguridad, IoT para preservar os datos, notariado, dereitos de autor, viaxes, seguridade alimenticia, votacións…
 
Manuel Freire
Asesor TIC do CPED

Fonte:  SmartPeme 

« Maio 2024 »
Lu Ma Me Xo Ve Sa Do
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31