Eventos

Buscador

    a
Neste taller aproximarémonos á tecnoloxía de virtualización. Veremos as múltiples vantaxes que nos ofrece esta tecnoloxía e porque en mundo informático e todas as empresas queren empregar esta tecnoloxía. Analizaremos como podemos empregala na nosa empresa e obter o máximo beneficio. Finalmente realizaremos un caso de virtualización práctico para constatar o fácil que é utilizala.

Contidos: 

1.- Que é a virtualización?
2.- Obxectivos da virtualización.
3.- Vantaxes da virtualización.
4.- Tipos de virtualización.
5.- Cloud computing e, a maior paradigma de virtualización.
6.- Exemplo práctico da Virtualización.

O obradoiro será impartido polo perito informático Francisco Lorenzo, enxeñeiro Técnico en informática de Sistemas pola Universidade da Coruña e enxeñeiro Técnico en informática de Xestión pola Universidade de Vigo coa especialidade de “Seguridade informática” e “Sistemas virtualizados”, levando mais de dez anos no sector de virtualización de sistemas e consolidación de servidores.
Neste primeiro módulo sobre o correcto uso da tipografía, veremos o que comprende ao  glifo ou letra. Asentaremos deste xeito unha base sólida para o seguinte, cuxa temática será o corpo de texto e a súa maquetación. 

Así pois, imos aprender a distinguir os diferentes grupos tipográficos xunto ás súas características principais e familias para o seu correcto uso. Veremos tamén os erros máis comúns e a diferenza visual que presenta o soporte dixital respecto ao papel para o uso  tipográfico. Para pechar o módulo, achegarémonos ao desafío de combinar diferentes tipografías entre si de forma acertada, engadindo desta forma mellores matices e maior dinamismo á nosa comunicación. 

Para realizar os exercicios vai necesitar ter unha conta creada no programa  online de deseño Canva. com cun correo electrónico. Este correo debémosllo facilitar ao relator ao comezo do taller.

Índice de contidos:
Que é a tipografía?
- Datos históricos de interese
- Clasificación das tipografías segundo a  Vox- ATypl
- Anatomía cha tipografía
- Familias  tipográficas e os seus variables
- Signos de puntuación
- Combinación  tipográfica. 

O obradoiro será impartido por Efrén Rodríguez, fotógrafo e deseñador especializado en produto e bodegón publicitario con máis de sete anos de experiencia no desenvolvemento de produtos gráficos para empresas internacionais do sector da moda e do fotoperiodismo.

O taller está dirixido a todos aqueles empresarios e empresarias que xestionan a súa actividade cunha folla de cálculo. Neste taller aprenderán formas sinxelas de relacionar a información das operacións diarias cos stock de mercadoría, mediante un exemplo práctico que tan só usa 9 fórmulas. Ademais poderás interpretar a marcha do teu negocio utilizando táboas e gráficos dinámicos.
O taller está concibido para nivel inicial e intermedio.

Índice de contidos:
A importancia da xestión das operacións
Uso de persoais en follas de cálculo
Deconstrución do noso exemplo
Análise dos resultados
Plataformas de follas de cálculo alternativas

Este obradoiro será impartido por Belén Quintana, técnico de márketing e comunicación con experiencia asesorando a diversas empresas en márketing dixital, xestión de redes sociais e comunicación.