Eventos

Buscador

    a
O obxectivo deste obradoiro será explicar con claridade e facilidade os documentos legais que cada sitio web debe ter para cumprir a normativa. Hai tres documentos específicos:
    • aviso legal ou termos e condicións
    • Política de cookies
    • Política de Privacidade

Unha vez finalizado o obradoiro, terás unha idea clara e os coñecementos esenciais para legalizar as súas páxinas web.

Pontente: José Manuel Sendín Rodríguez, avogado membro da firma Sistemius, firma especializada en asesorar no campo do dereito das novas tecnoloxías, sendo unha das súas ramas de especialización en comercio electrónico.