Eventos

Buscador

    a
Presencial no punto SmartPeme de Vigo (Sede de Vigo Deputación de Pontevedra, Rúa Eduardo Chao,17, 36202 - Vigo)

O obxectivo deste obradoiro é o de dar a coñecer as principais tendencias tecnolóxicas para o 2023, faremos un lixeiro repaso ás tecnoloxías emerxentes e a como evolucionaron outras xa existentes como o Blockchain ou a Impresión 3D.

Dunha maneira máis ampla abordaremos o tema da creación de imaxes e textos con algoritmos de intelixencia artificial, veremos a evolución nos últimos meses, faremos un repaso sobre as principais aplicacións e exporemos unha serie de demos prácticas.

Para finalizar, faremos unha visita á Realidade Virtual e mostraremos algunhas das aplicacións que xa se poden utilizar en eventos empresariais e que se poden probar nas Experiencias Inmersivas que levamos a cobo no FabLab de Barro.

Índice de contidos

1-Tendencias 2023
2-Novos algoritmos de IA, imaxes e textos
3-Demo Realidade Virtual

O obradoiro será impartido por Manuel Freire, Experto Universitario en Robótica, Programación e Impresión 3D con máis de 4 anos de experiencia impartindo talleres de formación.
Obradoiro telemático a través de zoom.

Iniciamos unha nova serie de talleres de ciberseguridade para ir formándonos en aspectos fundamentais que debemos de ter en conta, o formato é de 30 min máximo e unha frecuencia semanal para favorecer unha aprendizaxe fácil e progresiva.

“Ciberseguridade, o Phishing”, o obxectivo deste taller é dar a coñecer o Phishing que é a forma máis sinxela de ciberataque e, ao mesmo tempo, a máis perigosa e efectiva por tanto é fundamental coñecelo, saber as distintas formas nas que se pode presentar para poder identificalo con eficacia.

Índice de contido

- Que é o Phishing.
- Tipos de Phishing,
- Como protexernos.

O obradoiro será impartido por Manuel Freire, Experto Universitario en Robótica, Programación e Impresión 3D con máis de 4 anos de experiencia impartindo talleres de formación.
Obradoiro telemático a través de Zoom.

Neste obradoiro veremos como a igualdade de xénero real vai máis aló da regulación normativa e implica unha concreción material:  Implica a tutela dos dereitos de todas as persoas que, independentemente das súas diferenzas han de ser respectadas e tratadas como iguais.

Ademais, En España, nas últimas décadas, a partir da progresiva incorporación das mulleres ao mercado laboral, produciuse un dos cambios sociais máis importantes, e por iso, falarase de como, as accións positivas dentro das relacións laborais, constitúen un elemento básico de actuación para integrar de modo efectivo a igualdade entre homes e mulleres.

Por último, reflexaremos como a linguaxe inclúente é aquela que posibilita que mulleres e homes sexan nomeadas e nomeados tendo en conta o sexo ao cal pertencen, sen subordinación nin invisibilización de ningún dos sexos.

Índice:
•	introdución
•	igualdade legal
•	igualdade real
•	a empresa como ámbito estratéxico de actuación
•	medidas para unha igualdade real
•	comunicación inclusiva

O obradoiro será impartido por Paz Ares, Licenciada en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidade de Vigo na especialidade de economía pública, cun Máster en Formación do profesorado pola Universidade de Vigo, e experiencia profesional no sector financeiro e educativo.
Obradoiro telemático a través de Zoom.

Durante esta xornada comprenderemos as posibilidades que ofrece WordPress, aprenderanse os pasos para crear un sitio web con este CMS e profundarase no deseño, desenvolvemento e xestión da páxina para conseguir un sitio web profesional e optimizado.

Índice de contidos:
1- Instalación de WordPress
2- Configuración básica
3- Manexo dos temas
4- Engadir entradas ao blogue
5- Engadir páxinas
6- Xestión de plugins e widgets
7- Xestionar comentarios
8- Actualizacións
9- Formularios
10- Copias de seguridade

Nivel: intermedio

O obradoiro será impartido por María Aller, Licenciada en Publicidade e Relacións Públicas pola Universidade de Vigo, cun postgrado en Comunicación Corporativa pola Universidade da Coruña e un master en marketing dixital pola UCM, con máis de 3 anos de experiencia en marketing dixital e ecommerce
Obradoiro telemático a través de Zoom.

Obxectivo:

As restricións e confinamentos fixeron que o xeito de comunicarse no entorno empresarial cambiou, recorremos a ferramentas en liña como videoconferencia ou plataformas de transmisión e fixémolo de forma precipitada, pensando nunha solución de emerxencia temporal e en moitos casos sen ser claro como facelo e descoidando aspectos fundamentais como a imaxe corporativa transmitida.

O obxectivo deste itinerario formativo é mellorar os eventos en liña que levamos a cabo cos nosos clientes, a difusión do noso contido e, en xeral, calquera comunicación empresarial en liña.

O itinerario consta de 5 sesións de 1:30 horas co novo formato de 1 hora de contido e 30 "de" Rolda de consultas "onde os usuarios poden formular preguntas directas sobre o contido do taller.

1a sesión: "Como transmitir o teu evento en liña de xeito profesional I"

- Presentación do itinerario
- Índice de contidos
- Introdución
- Videochamada
- Videoconferencia
- Seminario web

O obradoiro será impartido por Manuel Freire, Experto Universitario en Robótica, Programación e Impresión 3D con máis de 4 anos de experiencia impartindo talleres de formación.
Obradoiro telemático a través de Zoom.

Cando temos un produto e queremos mostralo podemos realizar diferentes secuencias do devandito produto, neste taller veremos como editalas e como engadir textos, iconas, ou elementos gráficos que potencien o noso contido audiovisual.

1. Tipos de vídeos a realizar.
2. Preparación de recursos (vídeos e fotografías a utilizar).
3. Edición simple en inshot.
4. Edición simple en canva.

O obradoiro será impartido por Lara Taboada, Titulada Superior en Ensinos Artísticos de Deseño Gráfico, con experiencia en fotografía de produto e composición fotográfica creativa.
Obradoiro telemático a través de Zoom.

Iniciamos unha nova serie de obradoiros de ciberseguridade para ir formándonos en aspectos fundamentais que debemos de ter en conta, o formato é de 30 min máximo e unha frecuencia semanal para favorecer unha aprendizaxe fácil e progresiva.

"Ciberseguridade, Ransomware e suplantación de identidade", o obxectivo deste taller é dar a coñecer o Ransomware, en que consiste, como afecta. A suplantación de identidade é un tipo de ciberataque que esta crecendo en en popularidade e adopta multiples formas e aprovéitase das distintas circunstancias que se producen en cada territorio.

Índice de contido

- Que é o Ransomware.
- Que é a suplantación de identidade.
- Como protexernos

O obradoiro será impartido por Manuel Freire, Experto Universitario en Robótica, Programación e Impresión 3D con máis de 4 anos de experiencia impartindo talleres de formación
Obradoiro telemático a través de Zoom.

No obradoiro de Xestión do acoso por razón de xénero na empresa tratarase, en primeiro lugar, por que é importante elaborar un protocolo de acoso e cales son as obrigacións empresariais respecto diso.

 En segundo lugar, proporcionaranse os coñecementos para identificar os tipos de acoso existentes, presentando, para iso, exemplos de conduta. Por outra banda, facilitaranse tamén os recursos necesarios para elaborar un protocolo de acoso sexual e por razón de xénero con éxito. 

O índice do obradoiro constará dos seguintes puntos: 
-	Obxectivos
-	Marco normativo 
-	Conceptualización 
-	Tipos de acoso 
-	Contido do protocolo 
-	Modelos de uso

O obradoiro será impartido por María José Márquez, graduada en Relacións Laborais e Recursos humanos pola Universidade de Vigo e fundadora de Take Prospect, onde exerce como consultora de igualdade, forma a empresas do terceiro sector e orienta laboralmente a persoas en risco de exclusión. 
Obradoiro telemático a través de Zoom.

Dentro deste itinerario sobre “Email Márketing”, afondaremos nunha das ferramentas máis coñecidas e prestixiosas, Mailchimp. No Obradoiro coñeceremos todo o que a parte gratuita nos pode ofrecer, faremos un recorrido sinxelo polas súas seccións e tentaremos de crear unha campaña de email márketing. Aprendemos a crear listas das nosas bases de datos, deseñar e construir un formulario de subscrición e tamén faremos unha newsletter con todos os pasos necesarios. Non remataremos este Obradoiro sen pasar por alto información práctica que axudará a optimizar as campañas de emailing.

Índice:
1 Que é Mailchimp
2 Como crear un formulario de subscrición
3 Como deseñar unha campaña de email márketing
4 Información práctica.

O obradoiro será impartido por Fátima Faílde, Licenciada en Publicidade e Relacións Públicas pola Universidade de Vigo, cun posgraduado en Comunicación e Industrias Creativas pola Universidade de Santiago de Compostela e con experiencia en comunicación corporativa, deseño gráfico e Imaxe corporativa.
Obradoiro telemático a través de Zoom.

Tes un negocio turístico con web? Queres darlle un impulso para que máis clientes atópenche? A solución é crear un blog turístico dentro da túa web. Poucos blogs interesan máis que os turísticos, aproveita ese interese para captar clientes cara á túa web.
Neste obradoiro aprenderemos:

1. Beneficios de implementar un blog
2. Como crear un blog turístico desde cero
3. Ideas para escribir posts no meu blog turístico
4. Aspectos a ter en conta para escribir no teu blog

O obradoiro será impartido por Patricia Cabaleiro, postgraduada en Turismo pola Universidade de Santiago de Compostela con máis de 10 anos de experiencia no sector turístico. Xestionando aloxamentos, creando paquetes, produtos e presenza das marcas en redes sociais. Apaixonada da fotografía e o márketing dixital.
1  2 3  Seguinte