Eventos

Buscador

    a
Co novo Regulamento Xeral de Protección de Datos (RGPD), aplicable a partir do próximo día 25 de maio, introducíronse importantes cambios no que ao modelo de protección de datos respecta en Europa. Non só modifica algúns dos aspectos do réxime actual, senón tamén contén novas obrigacións de ineludible cumprimento por todas as empresas.

Ademais, para a aplicación desta nova norma, en cada un dos estados membro requírese de normativa interna que defina certos aspectos. No que a España respecta, esta lei aínda está a ser tramitada, polo que nos rexeremos, ata a súa aprobación, pola Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal e este regulamento europeo. 

Por este motivo, neste taller trataranse todos estes novos temas, explicando as principais novidades introducidas pola devandita norma e dando respostas ás posibles dúbidas e preguntas que os emprendedores e empresarios teñan respecto diso. 

O obradoiro será unha retransmisión en vivo do obradoiro impartido en Pontevedra.

O taller será impartido por Jesús María Lozoya Pérez, socio de Lozoya e Torres, Avogados, S. C. P. Licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela e Máster en Dereito das Telecomunicacións pola Universidade Pontificia de Comiñas ( ICAI- ICADE). Relator en cursos e xornadas sobre protección de datos persoais e dereito das TIC.
Co novo Regulamento Xeral de Protección de Datos (RGPD), aplicable a partir do próximo día 25 de maio, introducíronse importantes cambios no que ao modelo de protección de datos respecta en Europa. Non só modifica algúns dos aspectos do réxime actual, senón tamén contén novas obrigacións de ineludible cumprimento por todas as empresas.

Ademais, para a aplicación desta nova norma, en cada un dos estados membro requírese de normativa interna que defina certos aspectos. No que a España respecta, esta lei aínda está a ser tramitada, polo que nos rexeremos, ata a súa aprobación, pola Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal e este regulamento europeo. 

Por este motivo, neste taller trataranse todos estes novos temas, explicando as principais novidades introducidas pola devandita norma e dando respostas ás posibles dúbidas e preguntas que os emprendedores e empresarios teñan respecto diso. 

O obradoiro será unha retransmisión en vivo do obradoiro impartido en Pontevedra.

O taller será impartido por Jesús María Lozoya Pérez, socio de Lozoya e Torres, Avogados, S. C. P. Licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela e Máster en Dereito das Telecomunicacións pola Universidade Pontificia de Comiñas ( ICAI- ICADE). Relator en cursos e xornadas sobre protección de datos persoais e dereito das TIC.
Co novo Regulamento Xeral de Protección de Datos (RGPD), aplicable a partir do próximo día 25 de maio, introducíronse importantes cambios no que ao modelo de protección de datos respecta en Europa. Non só modifica algúns dos aspectos do réxime actual, senón tamén contén novas obrigacións de ineludible cumprimento por todas as empresas.

Ademais, para a aplicación desta nova norma, en cada un dos estados membro requírese de normativa interna que defina certos aspectos. No que a España respecta, esta lei aínda está a ser tramitada, polo que nos rexeremos, ata a súa aprobación, pola Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal e este regulamento europeo. 

Por este motivo, neste taller trataranse todos estes novos temas, explicando as principais novidades introducidas pola devandita norma e dando respostas ás posibles dúbidas e preguntas que os emprendedores e empresarios teñan respecto diso. 

O obradoiro será unha retransmisión en vivo do obradoiro impartido en Pontevedra

O taller será impartido por Jesús María Lozoya Pérez, socio de Lozoya e Torres, Avogados, S. C. P. Licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela e Máster en Dereito das Telecomunicacións pola Universidade Pontificia de Comiñas ( ICAI- ICADE). Relator en cursos e xornadas sobre protección de datos persoais e dereito das TIC.
Co novo Regulamento Xeral de Protección de Datos (RGPD), aplicable a partir do próximo día 25 de maio, introducíronse importantes cambios no que ao modelo de protección de datos respecta en Europa. Non só modifica algúns dos aspectos do réxime actual, senón tamén contén novas obrigacións de ineludible cumprimento por todas as empresas.

Ademais, para a aplicación desta nova norma, en cada un dos estados membro requírese de normativa interna que defina certos aspectos. No que a España respecta, esta lei aínda está a ser tramitada, polo que nos rexeremos, ata a súa aprobación, pola Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal e este regulamento europeo. 

Por este motivo, neste taller trataranse todos estes novos temas, explicando as principais novidades introducidas pola devandita norma e dando respostas ás posibles dúbidas e preguntas que os emprendedores e empresarios teñan respecto diso. 

O obradoiro será unha retransmisión en vivo do obradoiro impartido en Pontevedra.

O taller será impartido por Jesús María Lozoya Pérez, socio de Lozoya e Torres, Avogados, S. C. P. Licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela e Máster en Dereito das Telecomunicacións pola Universidade Pontificia de Comiñas ( ICAI- ICADE). Relator en cursos e xornadas sobre protección de datos persoais e dereito das TIC.
Co novo Regulamento Xeral de Protección de Datos (RGPD), aplicable a partir do próximo día 25 de maio, introducíronse importantes cambios no que ao modelo de protección de datos respecta en Europa. Non só modifica algúns dos aspectos do réxime actual, senón tamén contén novas obrigacións de ineludible cumprimento por todas as empresas.

Ademais, para a aplicación desta nova norma, en cada un dos estados membro requírese de normativa interna que defina certos aspectos. No que a España respecta, esta lei aínda está a ser tramitada, polo que nos rexeremos, ata a súa aprobación, pola Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal e este regulamento europeo.

Por este motivo, neste taller trataranse todos estes novos temas, explicando as principais novidades introducidas pola devandita norma e dando respostas ás posibles dúbidas e preguntas que os emprendedores e empresarios teñan respecto diso. 

O taller será impartido por Jesús María Lozoya Pérez, socio de Lozoya e Torres, Avogados, S. C. P. Licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela e Máster en Dereito das Telecomunicacións pola Universidade Pontificia de Comiñas ( ICAI- ICADE). Relator en cursos e xornadas sobre protección de datos persoais e dereito das TIC.
Co novo Regulamento Xeral de Protección de Datos (RGPD), aplicable a partir do próximo día 25 de maio, introducíronse importantes cambios no que ao modelo de protección de datos respecta en Europa. Non só modifica algúns dos aspectos do réxime actual, senón tamén contén novas obrigacións de ineludible cumprimento por todas as empresas.

Ademais, para a aplicación desta nova norma, en cada un dos estados membro requírese de normativa interna que defina certos aspectos. No que a España respecta, esta lei aínda está a ser tramitada, polo que nos rexeremos, ata a súa aprobación, pola Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal e este regulamento europeo. 

Por este motivo, neste taller trataranse todos estes novos temas, explicando as principais novidades introducidas pola devandita norma e dando respostas ás posibles dúbidas e preguntas que os emprendedores e empresarios teñan respecto diso. 

O obradoiro será unha retransmisión en vivo do obradoiro impartido en Pontevedra

O taller será impartido por Jesús María Lozoya Pérez, socio de Lozoya e Torres, Avogados, S. C. P. Licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela e Máster en Dereito das Telecomunicacións pola Universidade Pontificia de Comiñas ( ICAI- ICADE). Relator en cursos e xornadas sobre protección de datos persoais e dereito das TIC.