Eventos

Buscador

    a
Este obradoiro dirixido a pemes e autónomos, tratará de amosar os beneficios que reporta contar cunha ferramenta  CRM como parte fundamental dunha estratexia de vendas. A xestión da relación cos clientes ( CRM) ofrece múltiples beneficios ás organizacións, permitíndolles xestionar o seu compromiso continuo e a interacción con clientes, clientes potenciais e socios estratéxicos.

Índice de contidos
• Introdución
• Concepto de  CRM
• Características 
• Obxectivos 
• Evolución 
• Tipos de  CRM
• Futuro 
• Arquitectura 
• Exemplo de  CRM
• Conclusión

O obradoiro será impartido polo perito informático Francisco Lorenzo, enxeñeiro Técnico en informática de Sistemas pola Universidade da Coruña e enxeñeiro Técnico en informática de Xestión pola Universidade de Vigo coa especialidade de “Seguridade informática” e “Sistemas virtualizados”, levando mais de dez anos no sector de virtualización de sistemas e consolidación de servidores.