Axudas e subvencións

Beneficiarios: Poderán ser destinatarios dos avais as pequenas e medianas empresas privadas, participadas ou non polo Igape que, tendo o domicilio no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, destinen integramente os créditos e liñas de financiamento que se avalan á creación, ampliación, reconversión e reestruturación delas, dentro do plan económico-financeiro para o efecto elaborado.
As pequenas e medianas empresas non domiciliadas en Galicia poderán ser apoiadas para estas finalidades se destinan integramente as operacións obxecto de aval ás unidades produtivas situadas en Galicia.
Aquelas empresas que, sen ter a condición de peme, pertenzan a un sector considerado prioritario ou sexan obxecto dun plan de viabilidade segundo acordo en ambos os casos da Comisión Delegada para Asuntos Económicos.
Poderán avalarse as empresas polas operacións ou actividades que resulten de especial interese socio-económico para Galicia, segundo acordo da Comisión Delegada da Xunta de Galicia para Asuntos Económicos.
O Igape poderá reavalar, ante as sociedades de garantía recíproca domiciliadas en Galicia, o risco que estas asuman como primeiras avalistas por aquelas operacións acollidas aos programas de fomento empresarial que para tal efecto se aproben.
Entidade: IGAPE - Instituto Galego de Promoción Económica
Financiación: Os avais axustaranse aos seguintes límites:
Non excederán para cada caso do 5% da contía global establecida na lei de orzamentos de cada ano para os avais do Igape.
Poderán garantir ata o cen por cento do principal dos créditos e demais liñas ou operacións financeiras destinadas a reconversión ou reestruturación de empresas e ata o setenta por cento dos destinados á creación ou ampliación. Respecto dos xuros, aplicarase o que se determine no contrato do aval.
Plazo: Estas bases terán vixencia indefinida ata que non se publique a súa derrogación expresa.
Estado: Activa - Vixente
Web: https://www.igape.gal/gl/index.php?option=com_ortigape&view=axuda&id=68&return=aW5kZXgucGhwP29wdGlvbj1jb21fb3J0aWdhcGUmdmlldz1heHVkYXMjYXh1ZGFzLWZpbHRyb3M=#sp-main-body

Descrición da axuda

Prestación de avais a empresas beneficiarias diante das entidades de crédito ou establecementos financeiros legalmente establecidos. Os avais terán algunha destas finalidades:
Avais para apoiar plans de viabilidade de empresas.
Avais para apoiar accións que sexan consecuencia de plans e programas sectoriais de competitividade, así como aquelas que, con igual finalidade, poñan en marcha empresas ou grupos empresariais de especial interese socio-económico para Galicia.
Avais para o apoio e promoción de novas empresas ou ampliación das existentes.

Aviso legal

  • A Deputación de Pontevedra non se responsabiliza das omisións, imprecisións ou erros que se puidesen producir nos datos ou documentos aquí facilitados, nin das consecuencias que poidan orixinarse pola súa utilización.
  • A información ofrecida por este medio faise únicamente a título informativo, e a Deputación de Pontevedra resérvase o dereito de suspender a súa difusión total ou parcialmente e de modifica-la estructura e contidos deste sitio sen previo aviso.
  • A Deputación de Pontevedra facilita a consulta libre e gratuita desta información, permitindo a copia e distribución de páxinas sempre que a fonte sexa citada, non se manipulen nin alteren os contidos e non se utilicen directamente con fins comerciais.

« Maio 2024 »
Lu Ma Me Xo Ve Sa Do
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Non hai eventos

Lenda:

Evento Aberto
Evento Pechado/Cancelado
Inscrito a este evento