Actualidade

« Atrás

II Premios Provinciais á Xuventude

Data:  xoves, 15 de marzo de 2018

Obxecto
A Deputación de Pontevedra, a través do Servizo de Cohesión Social e Xuventude, pon en marcha a segunda convocatoria dos Premios Provinciais á Xuventude, co ánimo de promover o talento e o potencial da mocidade da nosa provincia.
 
Personas destinatarias
Mozas e mozos de idades comprendidas entre os 16 e os 35 anos
 
Prazo de presentación das solicitudes 
2 meses contados a partir da publicación do extracto da convocatoria BOPPO
 
Toda a información está disponible en www.depo.gal
 
Para calquera aclaración sobre o contido das bases
Poderá poñerse en contacto co Servizo de Cohesión Social e Xuventude a través do seguinte enderezo de correo electrónico: cohesionsocialexuventude@depo.es
 
Categorías e premios
  1. Iniciativa social: 3.000 euros
Primeiro premio: dotado con 1.500 euros
Segundo premio: dotado con 1.000 euros
Terceiro premio: dotado con 500 euros
* O importe do premio poderá destinarse a unha entidade ou a un fin social que a persoa premiada considere, sempre que así o faga constar mediante certificación por escrito.
  1. Iniciativa empresarial: 3.000 euros
Primeiro premio: dotado con 1.500 euros
Segundo premio: dotado con 1.000 euros
Terceiro premio: dotado con 500 euros
  1. Blogs: 3.000 euros
Primeiro premio: dotado con 1.500 euros
Segundo premio: dotado con 1.000 euros
Terceiro premio: dotado con 500 euros
  1. Educación en valores: 3.000 euros
Primeiro premio: dotado con 1.500 euros
Segundo premio: dotado con 1.000 euros
Terceiro premio: dotado con 500 euros
* O importe do premio deberá destinarse na súa totalidade á adquisición de material, saídas educativas, proxectos escolares, bolsas para o alumnado ou calquera outra actividade que teña relación directa coa programación do centro.
  1. Traballo musical: 3.000 euros
Primeiro premio: dotado con 1.500 euros
Segundo premio: dotado con 1.000 euros
Terceiro premio: dotado con 500 euros
  1. Traballo literario: 4.000 euros
6.1. Narrativa:
Primeiro premio: 1.500 euros
Segundo premio: 500 euros
6.2 Poesía:
Primeiro premio: 1.500 euros
Segundo premio: 500 euros
  1. Fotografía orixinal: 3.000 euros
Primeiro premio: dotado con 1.500 euros
Segundo premio: dotado con 1.000 euros
Terceiro premio: dotado con 500 euros

Fonte:  Deputación de Pontevedra