Actualidade

« Atrás

Core Web Vitals: A clave para posicionar a túa web en Google

Data:  venres, 30 de xullo de 2021

 
Google cambia o seu algoritmo de procura unhas 500 veces ao ano. A maioría destas modificacións son pequenos cambios que apenas afectan á maioría dos nosos sitios web. Pero en ocasións estes cambios condicionan seriamente o noso lugar nos resultados de procura de Google con respecto aos nosos competidores. Por iso, é necesario coñecelos e aplicar correccións ao noso sitio web, para adecuarnos a eles.
 
Un dos últimos factores que inflúen na clasificación de Google a partir de xullo de 2021 son as Core Web Vitals. Trátase dun conxunto de métricas que determinan a experiencia de usuario nun sitio web.
 
Se non optimizamos a nosa web en base a estas métricas, podemos perder visibilidade en Google e como consecuencia, o noso tráfico orgánico diminuirá, así como as vendas en liña e o recoñecemento da nosa marca. 
 
Que son as Core Web Vitals
 
Como comentabamos anteriormente, son a Métricas Web Principais e determinan como de optimizado está o noso sitio web para que a persoa usuaria obteña unha boa experiencia cando aterra e navega nela.
Google sepáraas en 3 compoñentes:
Largest Contentful Paint (LCP) ou "Pintado do Contido Principal": Mide canto tarda en cargarse o bloque de contido visible principal da túa web. Os usuarios queren un acceso rápido ao contido; de modo contrario abandonarán a túa web. 
First Input Delay (FID) ou "Retardo ata a Primeira Interacción": Mide o tempo de interacción entre a acción do usuario e o tempo que tarda en responder o navegador. Se o tempo é elevado, pode dificultar accións, como facer clic nun botón de subscrición ou realizar unha compra.
Cumulative Layout Shift (CLS) ou "Cambio Acumulativo de Deseño": Mide a estabilidade visual da túa web a medida que se carga. Se os elementos da túa web móvense ao mostrarse a túa web, pode resultar, por exemplo, en que o usuario faga clic nun lugar diferente ao desexado
 
Como optimizo a miña web para mellorar a experiencia de usuario?
 
Para pescudar o estado destas métricas no noso sitio web podemos acceder á ferramenta Google Page Speed Insights. Ao introducir a URL da nosa web obteremos como resultado unha puntuación para cada unha destas tres métricas. Ademais, coñeceremos se nos atopamos no baremo adecuado segundo as especificacións de Google. Tamén coñeceremos estes datos no informe "Métricas Web Principais" de Google Search Console
 
 
 
No caso de que o resultado non sexa favorable, deberemos optimizar o rendemento e usabilidade da nosa web, de modo que se axuste á puntuación esixida por Google.
 
Como realizar esta optimización vai depender do modo en que estea desenvolvida nosa web ou o CMS que utilice.
 
En termos xerais, para cada unha das métricas utilizaremos as seguintes técnicas:
 
- Para mellorar o LPC, debemos facer que a nosa web cargue o máis rápido posible, para que a persoa usuaria obteña o contido de forma áxil e non se impaciente. É dicir, contratar un bo aloxamento, activar a caché do sitio, do navegador e do servidor, compresión de imaxes, etc.
- Para mellorar o FID, a solución é algo máis técnica, xa que require unha adecuada xestión do modo no que se executa o código javascript na túa web.
- Para mellorar a métrica CLS, que é a que máis ten que ver coa experiencia do usuario, as optimizacións deben ir orientadas a que todos os elementos da web adáptense aos distintos dispositivos, pantallas e resolucións. 
 
Se queres que desde Smartpeme axudémosche de forma personalizada a mellorar o posicionamento SEO do teu sitio web, contáctar hoxe mesmo!
 
Esther Garcinuño de Pablos
Asesora TIC 
 
 
 

Fonte:  SmartPeme