Actualidade

« Atrás

Como facer que a túa web venda en 2022

Data:  venres, 06 de maio de 2022

 
Tes unha páxina web posicionada en Google que aparece polos termos de procura craves no teu sector. Cónstache que tes un gran número de visitas, e a túa web recibe tráfico constantemente. Con todo, este tráfico non te está xerando vendas. Non están a entrar pedidos na túa tenda en liña nin estás a recibir contactos ou solicitudes de orzamento a través da túa web.
 
Por que a miña web non vende, a pesar de estar posicionada? 
 
Probablemente investises unha gran cantidade de recursos (diñeiro e/ou tempo) en captar tráfico cualificado cara ás diferentes páxinas do teu sitio web, pero preguntácheste que pasa unha vez que unha persoa usuaria accede a ela? Sen dúbida, esta é a clave: é necesario que a túa web estea optimizada para que a maior parte do tráfico que chega a ela acabe convertendo e consigas os resultados esperados en forma de contactos, leads ou vendas directas.
 
Soa lóxico, pero a realidade é que tan só unha pequena porcentaxe de empresas está a utilizar técnicas de optimización da conversión (CRO) para mellorar o seu negocio dixital.
  
Datos de conversión web en España
 
Segundo o "Estudo Anual de Conversión en E- Commerce e Negocios Dixitais 2021" realizado pola empresa  Flat 101, a porcentaxe media de conversión en e-commerce e negocios dixitais españois é dun 1,22%, diminuíndo a un 0,86% se falamos da conversión en dispositivos móbiles. Por tanto, as conclusións que podemos obter destes datos son:
 • Queda moito traballo por facer para conseguir unha boa optimización web orientada a resultados.
 • Debemos ser conscientes da importancia da usabilidade móbil, xa que hoxe en día máis da metade das consultas a unha web realízanse a través de dispositivos móbiles.
Con todo, a boa noticia para os negocios con presenza dixital é que temos unha gran oportunidade de mellora se utilizamos os nosos recursos en optimizar o noso sitio web para que venda. Ademais, obteremos unha vantaxe competitiva se o facemos antes que a nosa competencia.
 
Como optimizo o meu sitio web? Metodoloxía
 1. En primeiro lugar, debemos analizar o noso sitio web e detectar posibles problemas. É necesario priorizar e concentrarnos de forma illada en cada un deles. Por exemplo, estamos a obter un gran número de visitas ás páxinas de produto do noso e-commerce a través de dispositivos móbiles, pero non os introducen no carriño.
 2. Unha vez illado o problema, definimos a estratexia que imos seguir para tratar de corrixilo, e saber por que non utilizan o botón "Engadir ao carriño".
 3. Expomos a hipótese do porqué: "Quizá cando se desprazan na páxina de produto, como o botón atópase na parte superior, este desaparece da vista da persoa usuaria e non logra atopalo".
 4. Realizamos os tests necesarios para validar a nosa hipótese. Por exemplo, un test A/ B cunha nova versión de ficha de produto, onde o botón "Engadir ao carriño" quede ancorado na mesma posición, aínda que a persoa usuaria desprácese.
 5. Tras varias semanas con esta nova versión, debemos analizar os datos de conversión, e se obtemos mellores resultados que co deseño anterior, aplicariámolo como versión definitiva. En caso negativo, plantariamos unha nova hipótese e volveriamos repetir o proceso.
 
 
 
No exemplo exposto, a optimización pasa pola modificación dun deseño para a mellora da usabilidade móbil e experiencia da persoa usuaria, pero existen moitas máis técnicas que podemos aplicar para mellorar o cociente de conversión da nosa web.
 
Debemos adaptar estas técnicas de optimización da conversión en cada unha das fases do ciclo de vendas da clientela e do noso embude de conversión:
 • Na Fase de Adquisición, cando unha persoa usuaria aterre na nosa web debe atoparse unha imaxe moi coidada, unha navegación intuitiva, adaptada a dispositivos móbiles e cun menú correctamente xerarquizado. 
 • Se a persoa usuaria permanece na nosa web e exponse que o noso produto ou servizo pode ser unha boa opción para satisfacer a súa necesidade ou desexo, na Fase de Consideración debemos mostrarlle opinións de persoas expertas, doutras persoas consumidoras, selos de confianza, así como opcións de contacto para resolver calquera tipo de dúbida ou obxección.
 • Cando a persoa usuaria decídese por contratarnos ou comprarnos na Fase de Conversión, o proceso debe ser áxil, transparente, pedir o número mínimo de datos necesario e proporcionar unha experiencia satisfactoria.
 • Tras a conversión, para conseguir a Fidelización da persoa compradora, podemos facilitar a repetición da súa compra ou obsequiarlle con descontos especiais en próximas compras, por exemplo, por recomendarnos a amigas e amigos.
Aplicar técnicas de optimización da conversión é fundamental para conseguir os obxectivos do noso sitio web, e por tanto do noso negocio. En Smartpeme podemos axudarche a auditar a túa web e ensinarche de forma personalizada como podes incrementar o teu cociente de conversión para que se traduza en vendas. Solicita a túa cita de asesoramento hoxe mesmo e orientarémosche.
 
 
Esther Garcinuño 
Asesora TIC
 

Fonte:  SmartPeme